Zgodność Barana i Koziorożca

  Zgodność Barana i Koziorożca

Używając jakiegokolwiek odczytu zgodności między dwoma znakami słonecznymi, należy mieć wystarczającą świadomość unikalnej struktury wykresu urodzeniowego każdej osoby, która kształtuje ich osobowość i jej ewolucję przez całe życie, której doświadczają z indywidualnych punktów widzenia.

W artykule o kombinacjach znaków słońca mówimy głównie o uogólnionej archetypowej podstawie, która tworzy czyjąś wrodzoną strukturę. Nie obejmuje to innych aspektów w wykresie osoby, które mogą mieć równy lub nawet większy wpływ na przepływ jej życia i intymnych relacji.

Jednak kiedy mówimy o Baranie i Koziorożcu, omawiamy dwa bardzo ambitne typy, którymi rządzi Mars i Saturn; dwie najbardziej dominujące planety w naszym Układzie Słonecznym, oprócz Plutona.Aby te kontrastujące i generalnie niekompatybilne znaki się połączyły, bez wątpienia wymagany jest wysoki poziom zrozumienia i cenna wzajemna korzyść.

Można założyć, że pomimo innych pozycji astrologicznych, Baran i Koziorożec zaangażowani w jakikolwiek rodzaj relacji będą doświadczać pewnych poziomów tarcia między ich głównymi osobowościami.

Najprawdopodobniej nie ma wielu wyjątków od tej dynamiki nieporozumień i frustracji, ale żadnej przeszkody nie można pokonać, a jako dwa główne znaki, Baran i Koziorożec zostaną zmuszone przynajmniej dać temu uczciwą szansę.

Baranem rządzi Mars, który jest wywyższony przez Koziorożca, co oznacza, że ​​jest szczególnie dobrze umiejscowiony. Połączenie tych znaków tworzy dwie wysoce napędzane i agresywnie namiętne istoty, które rodzą silne ego i wysoce oddany honor własnej woli.

Koziorożcem rządzi Saturn, co działa na niekorzyść Barana. Oznacza to, że w przeciwieństwie do relacji Baran-Skorpion, energia podwójnego Marsa idzie w przeciwnych kierunkach. Jeden z intencją i dążeniem do pójścia naprzód dla radości z tego, a drugi z bezpośredniością odpowiedzialności, ograniczeń i prawa, aby podążać za intencjami, które ich napędzają.

Mówiąc symbolicznie, planety rządzące tymi znakami są archetypowymi i/lub karmicznymi wrogami. Co pokazuje zderzenie ich osobowości w stopniu, który nie jest reprezentatywny dla żadnego fundamentu, na którym można budować.

Ale to nie znaczy, że nie ma czego szukać. Nikogo nie należy zniechęcać do poznawania siebie, gdy nadarzy się okazja wykraczająca poza strefę komfortu.

Odpowiedź na pytanie, czy warto walczyć o związek, nie może całkowicie zależeć od poziomu zgodności między ich znakami słońca. I z innej perspektywy; każde wyzwanie wynikające z niezgodności zapewnia możliwość rozwoju jako jednostki, zależy to tylko od tego, ile wysiłku należy włożyć, aby to zadziałało. A to może być osądzone tylko przez zaangażowane istoty, świadome kontekstu i intencji stojących za ich atrakcyjnością i wyborem pozostania razem.

Uczymy się astrologii, aby ją przekroczyć, a jeśli wiedzą, jak zamienić tę skądinąd złośliwą naturę dynamiki w komplementarną harmonię, mogą osiągnąć piękne poziomy pozytywności, współczucia i wzajemnej akceptacji.

Istnieje wiele rzeczy, z którymi łączą się Baran i Koziorożec, a silny wpływ Marsa sprawia, że ​​ich wartości są wyrównane. To prowadzi ich do umiejętności dzielenia się, a tym samym wspierania się nawzajem, silnym poczuciem ambicji i dążenia do realizacji swoich wizji oraz trzymania się swojej wytrzymałości i wytrwałości. Dwie ostatnie cechy, którymi się kierują, są dla nich standardowym podejściem, nawet jeśli skupiają się na różnych obszarach życia.

To prowadzi ich oboje do miejsca, w którym obrali sobie cel, ale ich cele prawdopodobnie będą miały niespójne kształty. Najlepiej, jeśli nie opierają się zbytnio o swoje interesy i zachowują zdrową przestrzeń osobistą, w której mogą się rozwijać, aby nie deptali sobie nawzajem po palcach i zachowywali pełne szacunku granice.

Baran będący znakiem ognia ma inne potrzeby niż znak ziemi Koziorożec. Chociaż jedno nie rozwija się bez drugiego w prawach naturalnych, ich misja i cele są bardzo różne.

Arianin działa impulsywnie i bez zastanowienia się, co przyniesie jego działanie. Robią to dla dreszczyku emocji i silnego idealizmu wobec istoty ekspansji i przewodzenia światu inspirując go odwagą.

Natomiast Koziorożec ma przeciwne podejście i ocenia, czy i jak bardzo ich często ogromne wysiłki się opłacą i przyniosą korzyści, zanim pójdą do działania. Bardzo jasno i konsekwentnie określają swoje cele i mają, podobnie jak Barany, niewyczerpane zasoby energii, aby je osiągnąć.

Mogą nie w pełni rozumieć swoje podejścia, ale z pewnością jest tutaj okazja, aby nauczyć się doceniać inne sposoby, ponieważ obaj są znani z upartej i ograniczonej natury, która zwykle nie pozwala im dostrzec, że istnieją różne możliwości sukcesu poza to, co mieści się w granicach ich potencjalnych cech osobistych.

Żaden z archetypów, oba w trybie kardynalnym, a zatem asertywny i postępowy, nie ma śladów lekkości i błogiej ignorancji. Aby więc otworzyć drzwi do ekspansji, będą musieli odłożyć na bok swoje ego.

Dzieje się tak, gdy ufamy sobie nawzajem i pozwalamy, aby przejrzystość ich integralności pojawiła się z przodu.

Obaj są lojalni i heteroseksualni, ale mają tendencję do przyjmowania wzajemnego zaufania za coś oczywistego.

Lekarstwem na to jest przypominanie sobie nawzajem o cechach ich związku.

Koziorożca przyciągnie odwaga w Baranie, a Arianie rozpoznają siłę i wytrzymałość swojego partnera na tyle szybko, że również zostaną przyciągnięci.

To, co przynosi Koziorożec, to bezpieczna przestrzeń dla ich ukochanej osoby. Baran potajemnie pragnie pewności i struktury od swojego partnera, a odpowiedzialny i opiekuńczy Koziorożec naturalnie zaspokoi ich tę potrzebę.

Z drugiej strony Baran przynosi na powierzchnię elektryzującą i namiętną energię, która rozpali skądinąd konserwatywnego Koziorożca i nauczy go sporo o wartości spontanicznych i pobudliwych doświadczeń.

W równowadze ta dwójka może dzielić dużo zabawy i stabilności.

Tym, co wyprowadza ich z tej równowagi, jest znów brak zrozumienia.

Nie pasują do siebie pod względem temperamentu i emocji tylko z tego powodu, że ich potrzeby są różne i obaj mają sporo uporu i agresji, co naraża każdą walkę na duże ryzyko wymknięcia się spod kontroli.

Jeśli uda im się przekroczyć wzajemną skłonność do walki z podświadomym zamiarem przejęcia kontroli nad związkiem, zostanie stworzona bezpieczna przestrzeń, w której znajdzie się miejsce na dojrzałą, pełną współczucia i otwartą rozmowę o dzielących ich różnicach.

Niespokojny i impulsywny Baran będzie potrzebował więcej swobody. Choć uporządkowany i praktyczny, Koziorożec wymaga konsekwencji i zaangażowania.

Nauczenie się, jak pochylić się trochę, aby uszczęśliwić drugą osobę, jest cenną lekcją do nauczenia się dla obu stron.

Co więcej, mogą nauczyć się cennej lekcji na temat tego, czego początkowo nie mogli zrozumieć.

Baran zobaczy, że pilność, nawet jeśli wydaje się im niepotrzebna, zawsze ma swoją wartość i tworzy fundament, na którym można budować.

Podczas gdy Koziorożec uczy się rozumieć bardziej fizyczną i emocjonalną potrzebę wolności, tak aby ciało sygnalizowało swoje wewnętrzne pragnienia odpoczynku lub działania, co prowadzi do ekscytującej iskry w Duszy.

Jeśli zrozumieją te potrzeby, może nastąpić uwolnienie od osądu. Koziorożec, który jest wysoce zdolny do racjonalnego oceniania sytuacji i twardo stąpający po ziemi, w przeciwnym razie ma tendencję do trzymania się opinii, że Arianie są zbyt impulsywni i ignoranccy, co prowadzi do tego, że nie przypisują partnerowi wartości użytkowej i odpowiedzialności.

Może to oczywiście głęboko poruszyć Barana, zwłaszcza dlatego, że pasjonuje go bycie widzianym ze względu na siłę, którą niosą, i bycie uhonorowanym za granice, które trzymają. Ta frustracja pozbawia ich cierpliwości do swojego partnera Koziorożca, ponieważ jeśli wszystko musi być przydatne, nic nie jest pozostawione spontaniczności.

Ponieważ oboje cenią niezależność, jasność i uczciwość, te nauki powinny mieć wystarczającą wiarygodność, aby można je było traktować jako potencjalne.

Ale zdarza się nieświadome oszustwo, w którym oboje mają tendencję do zbytniego opierania się na pewnych oczekiwaniach, które wydają im się podstawą ich związku, podczas gdy w rzeczywistości żadne z nich nie może i nie pokaże się w pełni w tych cechach.

Chociaż Baran ceni zdolność do znoszenia i popychania Jaźni ponad wszystkimi osobistymi barierami, nie zawsze ma kontrolę, by mówić.

A ponieważ Koziorożec przywiązuje dużą wagę do szybkości i skupienia, nie będzie łatwo zagrozić ich głębokiej dbałości o szczegóły, aby być szybszym. Lub jeśli o to chodzi, jako najbardziej analityczny znak, pozostaw wszelkie potrzeby psychologiczne bez opieki, aby nadal koncentrować się na określonym celu.

Podstawę ich związku można podejść o wiele bardziej czysto. Opiera się na bezwarunkowym szacunku i szerokości ich poglądów.

Obaj są świadomie zainteresowani osiągnięciami, wyznaczaniem celów i aktywnością fizyczną. Kiedy więc motywują się nawzajem do dalszego rozwoju w tych dyscyplinach, uczą się rozumieć i odnosić do wyczerpującej struktury drugiej osoby.

Toczenie jakichkolwiek bitew ego jest nie tylko bezcelowe, ponieważ zarówno Baran, jak i Koziorożec są bardzo uparci, a jednak nie zawsze mają rację w swoich działaniach, ale także oddalają ich od osiągnięcia poziomu emocjonalnej intymności. Jest to ważne, aby zauważyć, ponieważ ich związek emocjonalny jest związany z tym, jak postrzegają siebie nawzajem.

Na początku związku tworzą pewien obraz drugiej osoby, do którego dążą, starając się dorosnąć. Jednak żadne z nich tak naprawdę nie zawsze chce się zmienić, co może prowadzić do chęci lub próby celowej lub podświadomej zmiany drugiego.

A to nigdy nie było dobrym znakiem w jakimkolwiek rodzaju więzi między dwojgiem ludzi.

Aby się poznać, należy zadbać o głębsze poziomy intymności. I chociaż obojga pociąga silna wola, ich różnice pozwolą im zachować bezpieczny dystans, aby rozwinąć intymność i nie tworzyć fałszywych oczekiwań, które prowadzą do rozczarowania.

Przekroczenie kilku fizycznych i obiektywnych przeszkód, takich jak różnica w naturze seksualnej, nastąpi poprzez stałe tempo odkrywania tego, czego oboje chcą doświadczyć i jakie pragnienia nimi kierują.

Baran, będąc bardziej postępowym i wyzwoleńczym, może się znudzić lub może przekroczyć swoją impulsywnością granicę często konserwatywnego Koziorożca. A ponieważ oba są dominujące, każda seksualność pozbawiona równowagi emocjonalnej i otwartości będzie albo bardzo szorstka, albo całkowicie zagmatwana.

Ale chociaż sprawy intymne zwykle nie są lekkie i łatwe między tymi znakami, jest wiele piękna w zrobieniu kroku w tył i nauczeniu się, jak najpierw słuchać potrzeb i poglądów drugiej osoby.

To kolejna cenna lekcja, której oboje mogą się nauczyć.

Ani Baran, ani Koziorożec nie lubią przyznawać się do porażki. Tak więc, aby trwała więź długoterminowa, musi istnieć brak złośliwości i pełna ilość kompromisów na cześć cech obu osób.

Dając sobie nawzajem równą przestrzeń, unikając osądzania i dzieląc się odpowiedzialnością za obopólną zgodą, nie tylko poczują się usatysfakcjonowani ze swojej siły i woli dowodzenia, ale także bezpieczni i szanowani.

Kiedy popęd i ambicja łączą się, może powstać silna para. Muszą tylko wybrać wzajemny rozwój i otwartość na możliwości.

Więcej kompatybilności Baran oraz Baran Zgodność Baran oraz Byk Zgodność Baran oraz Bliźnięta Zgodność Baran oraz Nowotwór Zgodność Baran oraz Lew Zgodność Baran oraz Panna Zgodność Baran oraz Funt Zgodność Baran oraz Skorpion Zgodność Baran oraz Strzelec Zgodność Baran oraz Koziorożec Zgodność Baran oraz Wodnik Zgodność Baran oraz Ryby Zgodność